6,050฿6,750฿
4,890฿5,590฿

โต๊ะประชุม MO-FUR SERIES

โต๊ะประชุมตรง (MO-FUR SERIES)

2,400฿4,050฿
6,690฿7,250฿
5,050฿5,600฿
5,350฿5,900฿
6,050฿6,690฿
4,050฿4,600฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (MO-FUR SERIES)

ตู้เอกสารสูง บนโล่ง-ล่างบานเปิด (MO-FUR SERIES)

4,290฿4,850฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (MO-FUR SERIES)

ตู้เอกสารสูง แบบโล่ง (MO-FUR SERIES)

3,950฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (MO-FUR SERIES)

ตู้เอกสารสูง แบบโล่ง (MO-FUR SERIES)

3,250฿3,650฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (MO-FUR SERIES)

ตู้เอกสารเตี้ย แบบ 2 ลิ้นชัก (MO-FUR SERIES)

4,250฿5,250฿