7,380฿
6,120฿

ตู้เอกสารเตี้ย-สูง (FUNCTION SERIES)

ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่างบานเปิด (FUNCTION SERIES)

6,120฿

ตู้เอกสารเตี้ย-สูง (FUNCTION SERIES)

ตู้เอกสารสูงโล่ง (FUNCTION SERIES)

5,700฿

ตู้เอกสารเตี้ย-สูง (FUNCTION SERIES)

ตู้เอกสารสูงบนโล่ง-ล่างบานเปิด (FUNCTION SERIES)

4,200฿