โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ความลึก 60 Cm. ( FUNCTION SERIES )

1. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก  FT  1202-60  ขนาด  120 x 60 x 75 Cm.

2. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก  FT  1502-60  ขนาด  150 x 60 x 75 Cm.

3. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก  FT  1602-60  ขนาด  160 x 60 x 75 Cm.

4. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก  FT  1802-60  ขนาด  180 x 60 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***