โต๊ะทำงานโล่ง ความลึก 80 Cm. (FUNCTION SERIES)

1. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงานโล่ง  FT  800-80  ขนาด  80 x 80 x 75 Cm.

2. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงานโล่ง  FT 1000-80  ขนาด  100 x 80 x 75 Cm.

3. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงานโล่ง  FT 1200-80  ขนาด  120 x 80 x 75 Cm.

4. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงานโล่ง  FT 1500-80  ขนาด  150 x 80 x 75 Cm.

5. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงานโล่ง  FT 1600-80  ขนาด  160 x 80 x 75 Cm.

6. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงานโล่ง  FT 1800-80  ขนาด  180 x 80 x 75 Cm

รุ่น : FUNCTION SERIES)

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***