โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

1. รหัสและชื่อสินค้า : FT 124  โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ขนาด : 120 x 45 x 75 Cm.

2. รหัสและชื่อสินค้า : FT 164  โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ขนาด : 160 x 45 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***