พาร์ติชั่น ทึบ สูง 100 Cm. แบบไม่มีกล่องไฟ / มีกล่องไฟ

รหัส : 1 PF

ชื่อสินค้า : พาร์ติชั่นทึบ สูง 100 Cm. แบบไม่มีกล่องไฟ / มีกล่องไฟ

ขนาด : (40-120 x 100)

ลักษณะ : เสาสีเทา

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***