ฉากกั้นติดตั้งหน้าโต๊ะ รุ่น AP-SERIES

1. ชื่อรหัสและสินค้า : AP – 60  ฉากกั้นโต๊ะ ขนาด  60 x 1.6 x 36.5 Cm.

2. ชื่อรหัสและสินค้า : AP – 70 ฉากกั้นโต๊ะ ขนาด  70 x 1.6 x 36.5 Cm.

3. ชื่อรหัสและสินค้า : AP – 110 ฉากกั้นโต๊ะ ขนาด  110 x 1.6 x 36.5 Cm.

4. ชื่อรหัสและสินค้า : AP – 150 ฉากกั้นโต๊ะ ขนาด  150 x 1.6 x 36.5 Cm.

5. ชื่อรหัสและสินค้า : AP- 170 ฉากกั้นโต๊ะ ขนาด  170 x 1.6 x 36.5 Cm.

ชื่อสินค้า : ฉากกั้นติดตั้งหน้าโต๊ะ

ขนาด : (60-170 x 1.6 x 36.5 Cm.)

ลักษณะ : ยิงน็อตใต้มินิสกรีน (บุผ้า CAT)

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE.

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

Clear