ตัวต่อเสริมมุมโต๊ะ (FTS)

โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

2,850฿3,150฿

ตัวต่อเสริมมุมโต๊ะ (FTS)

โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

2,400฿

ตัวต่อเสริมมุมโต๊ะ (FTS)

โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

2,290฿3,060฿

ตัวต่อเสริมมุมโต๊ะ (FTS)

โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

2,890฿

โต๊ะเข้ามุม CORNER EXTENSION UNIT

โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ CSH 120

4,650฿