1,890฿2,100฿
1,890฿2,100฿

โต๊ะเข้ามุม CORNER EXTENSION UNIT

โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ CSH 120

3,460฿

โต๊ะต่อข้าง RETURN DESK

โต๊ะต่อข้าง

1,780฿

โต๊ะทำงาน แบบ RETURN DESK

โต๊ะต่อข้าง RETURN DESK : XN 1-24 , XN 1-42

4,250฿

โต๊ะทำงาน แบบ RETURN DESK

โต๊ะต่อข้าง RETURN DESK : XN 1-04 , XN 1-40

3,450฿

โต๊ะต่อข้าง CORNER EXTENSION

โต๊ะต่อข้าง XN 124,XN 164

2,250฿2,460฿

โต๊ะต่อข้าง CORNER EXTENSION

โต๊ะต่อข้าง XN 66 , XN 88

1,800฿2,100฿

โต๊ะต่อข้าง CORNER EXTENSION

โต๊ะต่อข้าง XN 128 /L/R

5,620฿

โต๊ะต่อข้าง CORNER EXTENSION

โต๊ะต่อข้าง XN 65,85

1,990฿2,100฿

โต๊ะต่อข้าง CORNER EXTENSION

โต๊ะต่อข้าง XN 126 , 168

4,920฿6,100฿