7,380฿
6,120฿

ตู้เอกสารเตี้ย-สูง (FUNCTION SERIES)

ตู้เอกสารสูงบนโล่ง-ล่างบานเปิด (FUNCTION SERIES)

4,200฿
8,100฿
4,800฿

ตู้เอกสารเตี้ย-สูง (FUNCTION SERIES)

ตู้เอกสารสูงบนโล่ง-ล่างบานเปิด (FUNCTION SERIES)

3,480฿

ตู้เอกสารเตี้ย-สูง (FUNCTION SERIES)

ตู้เอกสารสูงบนโล่ง-ล่างบานเปิด (FUNCTION SERIES)

4,290฿