Tag Archives: เฟอร์นิจอร์สำนักงาน

เคล็ดลับที่จะแบ่งโต๊ะทำงานออกเป็นทิศต่างๆเป็นส่วนๆ ตามหลักฮวงจุ้ย

หน้าที่การงาน พื้นที่สี่เหลี่ยมตรงหน้าคุณ เป็นธาตุน้ำ สีดำ บอกถึง “สถานะในอาชีพการงาน”ของคุณ หากพื้นผิวโต๊ะทำงานเป็นกระจกใส ให้หารูปภาพที่ เกี่ยวกับน้ำมาสอดไว้ข้างใต้กระจก แต่ถ้าเป็นพื้นผิวที่ทึบแสง ให้ตัดกระดาษเป็นรูปแปดเหลี่ยมสีดำเล็กๆ ซึ่งเป็นรูปทรงของยันต์ 8 ทิศแปะไว้ สติปัญญา ทางด้านซ้ายมือของคุณ คือตัวแทนของ “สติปัญญา” เหมาะอย่างยิ่งที่จะวางหนังสือต่างๆ สิ่งของที่เป็นสีฟ้าไว้ข้างโต๊ะทำงาน รวมทั้งถ้ามีลิ้นชักอยู่ บริเวณนี้จะดีที่สุด ความเจริญรุ่งเรือง บริเวณซ้ายมือด้านหลังโต๊ะทำงานจะช่วยส่งเสริมทางด้านความเจริญรุ่งเรือง จึงควรวางอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีราคาแพงไว้ เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงอื่นๆ รวมไปถึงสิ่งของที่มีนัยด้านความรุ่งเรือง และต้นไม้มงคล เช่น ทองพันชั่ง เงินไหลมา เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณต้องคอยดูแลไม่ให้ต้นไม้เฉาตายด้วย ครอบครัว ซ้ายมือเหนือขึ้นไปอีกนิดเกือบถึงกลางโต๊ะทำงาน คือบริเวณของ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นธาตุไม้ ควรวางรูปของครอบครัวไว้บริเวณนี้ และถ้า เลือกเป็นกรอบรูปไม้ได้ด้วยจะดีมาก สิ่งของต่างๆ ที่เป็นสีเขียวก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เช่นกัน ชื่อเสียงและเกียรติยศ พื้นที่ตรงกลางด้านหลังโต๊ะทำงาน เป็นธาตุไฟ จะช่วยเสริมส่งด้าน “ชื่อเสียงและเกียรติยศ” ให้วางกล่องนามบัตรสีแดง และใบประกาศนียบัตร ถ้วยเกียรติยศต่างๆ ไว้บริเวณนี้ หรืออาจจะวางต้นไม้หนามแหลม […]