โต๊ะทำงาน L-SHAPE ( FUNCTION SERIES )

1. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน L-SHAPE  FT  5266R  ขนาด  150 x 120 x 60 x 60 x 75 Cm.

2. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน L-SHAPE  FT  6266R  ขนาด  165 x 120 x 60 x 60 x 75 Cm.

3. ชื่อสินค้าและรหัสสินค้า โต๊ะทำงาน L-SHAPE  FT  8266R  ขนาด  180 x 120 x 60 x 60 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***