โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก แบบ S-SHAPE ( FUNCTION SERIES ) Curled ซ้าย

1. ชื่อรหัสและสินค้า : FT 1220-86 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก S-SHAPE  ขนาด  120x60x80x75 Cm.

2. ชื่อรหัสและสินค้า : FT 1320-86 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก S-SHAPE  ขนาด  135x60x80x75 Cm.

3. ชื่อรหัสและสินค้า : FT 1520-86 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก S-SHAPE  ขนาด  150x60x80x75 Cm.

4. ชื่อรหัสและสินค้า : FT 1620-86 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก S-SHAPE  ขนาด  165x60x80x75 Cm.

5. ชื่อรหัสและสินค้า : FT 1820-86 โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก S-SHAPE  ขนาด  180x60x80x75 Cm.

ขนาด : (120,135,150,165,180) x 60 x 80 x 75 Cm. (กว้าง x ลึก x สูง)

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

รุ่น : FUNCTION SERIES

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***