โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

รหัส : FT 66

ชื่อสินค้า : โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ

ขนาด : 60 x 60 x 75 Cm

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***