โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

1. รหัสและชื่อสินค้า : FT 68  โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ขนาด : 60 x 80 x 75 Cm.

2. รหัสและชื่อสินค้า : FT 86  โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ขนาด : 80 x 60 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***