โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ( FUNCTION SERIES )

1. รหัสและชื่อสินค้า : FT 65  โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ขนาด : 60 x 60 x 75 Cm.

2. รหัสและชื่อสินค้า : FT 85  โต๊ะต่อเสริมมุมโต๊ะ ขนาด : 80 x 80 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***