โต๊ะต่อข้าง (FUNCTION SERIES)

ชื่อสินค้า :โต๊ะต่อข้าง

รหัสสินค้า : FT 1-10

ขนาด : 100 x 48 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***