ตัวต่อเสริมมุมโต๊ะ (FUNCTION SERIES)

ชื่อสินค้า :  ตัวต่อเสริมมุมโต๊ะ (XENA SERIES)

รหัสสินค้า : FT 128L

ขนาด 120 x 120 x 75 Cm.

รุ่น : FUNCTION SERIES

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***