โต๊ะทำงาน (MO-FUR SERIES)

โต๊ะทำงานโล่ง (MO-FUR SERIES)

2,350฿7,050฿

โต๊ะทำงาน (WHITE WOODEN)

โต๊ะทำงาน (WHITE WOODEN)

1,990฿2,450฿

โต๊ะทำงาน (TOMORROW SERIES)

โต๊ะทำงานโล่ง (TOMORROW SERIES)

1,350฿2,690฿

โต๊ะทำงาน S-SHAPE แบบมี 2 ลิ้นชัก

โต๊ะทำงาน S-SHAPE แบบมี 2 ลิ้นชักขวา

6,200฿7,400฿

โต๊ะทำงาน S-SHAPE แบบมี 2 ลิ้นชัก

โต๊ะทำงาน S-SHAPE แบบมี 2 ลิ้นชักซ้าย

6,200฿7,400฿

พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลายแบบเซาะร่อง S.1 สูง 120 Cm.

โต๊ะทำงานโล่ง รุ่น AMBER รหัส AB 1560

4,050฿

พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลายแบบเซาะร่อง S.1 สูง 120 Cm.

โต๊ะทำงานโล่ง รุ่น AMBER รหัส AB 1260

3,150฿

พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลายแบบเซาะร่อง S.1 สูง 120 Cm.

XENA SERIES โต๊ะทำงานตรงขาเหล็ก รหัส XN 1500-60

3,900฿