Showing all 12 results

ตู้บานเลื่อนเตี้ย

ตู้บานเลื่อนทึบเตี้ย 3 ฟุต SD-013

2,650฿3,550฿

ตู้เหล็กสูงอเนกประสงค์

ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์ TD-72D

8,280฿
3,900฿5,390฿

ตู้บานเลื่อนเตี้ย

ตู้บานเลื่อนทึบเตี้ย 5 ฟุต SD-015

3,770฿5,130฿
3,435฿4,360฿

ตู้บานเลื่อนเตี้ย

ตู้บานเลื่อนทึบเตี้ย 4 ฟุต SD-014

3,240฿4,250฿
2,780฿3,590฿
4,350฿7,300฿
2,710฿3,150฿

ตู้ลิ้นชักเอกสารเหล็ก

ตู้เก็บเเบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก MD-15

3,770฿4,650฿

ตู้ลิ้นชักเอกสารเหล็ก

ตู้เก็บเเบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก MD-10

2,910฿3,550฿

ตู้เหล็กสูงอเนกประสงค์

ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์ RD-72

8,280฿