44,700฿48,000฿

โต๊ะทำงาน แบบ RETURN DESK

โต๊ะต่อข้าง RETURN DESK : XN 1-24 , XN 1-42

4,250฿

โต๊ะต่อข้าง CORNER EXTENSION

โต๊ะต่อข้าง 1284

5,620฿