ชั้นวางอเนกประสงค์โล่ง

ชั้นวางอเนกประสงค์โล่ง FS4L,FS4L4F

4,020฿5,620฿

ชั้นวางอเนกประสงค์โล่ง

ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง FS3L,FS3L4F

3,380฿4,980฿

ชั้นวางอเนกประสงค์โล่ง

ชั้นวางอเนกประสงค์โล่ง FS3L-3

3,400฿