3,050฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (WHITE WOODEN)

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร แบบบานเลื่อน

2,750฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (WHITE WOODEN)

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร แบบบานเปิด

2,450฿

ตู้เอกสาร เตี้ย-สูง (WHITE WOODEN)

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร แบบโล่ง ใส่ได้ 2 ชิ้น

1,790฿