ตู้ล้อเลื่อน MOBILE CABINET

ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก 652 , 662

2,700฿2,800฿

ตู้ล้อเลื่อน MOBILE CABINET

ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก 653 , 663

3,000฿3,100฿

ตู้ล้อเลื่อน MOBILE CABINET

ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก 653-1 , 663-1

3,000฿3,100฿

ตู้ล้อเลื่อน MOBILE CABINET

ตู้ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก 652-1 , 662-1

2,700฿2,800฿