ติดต่อมาที่ HOTLINE: 02-194-1512 , 061-494-9549 , 064-963-5885 , 093-965-9515
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดส่งสินค้าได้อย่าง

รวดเร็วกรณีสั่งซื้อในนาม บริษัท แจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ถูกต้อง
ในการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องระบุเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อสินค้าในนามบุคลธรรมดาใช้ชื่อ ที่อยู่ตามเอกสาร หน้าบัตรประชาชน

สั่งซื้อโดยใช้ระบบสั่งชื้อของเว็บ โดยการคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อตรงสินค้าที่ท่านต้องการ
แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วทางร้านจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
กรุณาให้ข้อมูล เช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมลที่ชัดเจน
และสามารถติดต่อได้จริง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

 

 

ติดต่อมาที่ HOTLINE: 02-194-1512 , 061-494-9549 , 064-963-5885 , 093-965-9515
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดส่งสินค้าได้อย่าง

รวดเร็วกรณีสั่งซื้อในนาม บริษัท แจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ถูกต้อง
ในการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องระบุเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อสินค้าในนามบุคลธรรมดาใช้ชื่อ ที่อยู่ตามเอกสาร หน้าบัตรประชาชน

สั่งซื้อโดยใช้ระบบสั่งชื้อของเว็บ โดยการคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อตรงสินค้าที่ท่านต้องการ
แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วทางร้านจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
กรุณาให้ข้อมูล เช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมลที่ชัดเจน
และสามารถติดต่อได้จริง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

 

 

ติดต่อมาที่ HOTLINE: 02-194-1512 , 061-494-9549 , 064-963-5885 , 093-965-9515
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดส่งสินค้าได้อย่าง

รวดเร็วกรณีสั่งซื้อในนาม บริษัท แจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ถูกต้อง
ในการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องระบุเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อสินค้าในนามบุคลธรรมดาใช้ชื่อ ที่อยู่ตามเอกสาร หน้าบัตรประชาชน

สั่งซื้อโดยใช้ระบบสั่งชื้อของเว็บ โดยการคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อตรงสินค้าที่ท่านต้องการ
แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วทางร้านจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
กรุณาให้ข้อมูล เช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมลที่ชัดเจน
และสามารถติดต่อได้จริง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

 

 

 

ทั้งนี้ทางบริษัท ได้แนบรายละเอียดคำชี้แจงของกรมสรรพากรไว้ด้วยค่ะ

ลูกค้าคลิ๊กดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้ >> www.rd.go.th

○ สินค้าโปรโมชั่น สามารถส่งสินค้าได้ ไม่เกิน 1-2 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
○ สินค้าทั่วไป สามารถส่งสินค้าได้ ไม่เกิน 3-5 วัน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า
○ สินค้าสั่งทำ(นอกแบบ) สามารถส่งสินค้าได้ ไม่เกิน 7-10 วัน นับจากวันสั้งซื้อสินค้า
○ ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมนฑล
○ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-194-1512 , 061-494-9549 ,
064-963-5885 , 093-965-9515 หรือ Email : iampcontact@gmail.com