ไอแอมป์ ออฟฟิศ คือผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน ทุกรูปแบบ

พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย สูง 120 Cm. แบบไม่มีกล่องไฟ / มีกล่องไฟ

2,930฿7,350฿

รหัส : 4 PLF

ชื่อสินค้า : พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  สูง 120 Cm. แบบไม่มีกล่องไฟ / มีกล่องไฟ

ขนาด : (40-120 x 120)

ลักษณะ : เสาสีเทา

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE.

สี : A7526-Silver-Lining 45x45A7504-Storm-Gray 45x4576140-Atomic 45x4576137-Black 45x4576182-Mandarin 45x4576123-Scarlet 45x4576148-Burgundy 45x4576012-Pink-Lady 45x4576160-Mulburry 45x45A7502-Little-Boy-Blue 45x4576169-Cobalt 45x450-19-Ocean 45x45

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

Clear

แบบไม่มีกล่องไฟ

1. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1240 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด  40 x 120 Cm.  ราคา 2,930 บาท

2. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1260 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  60 x 120 Cm.  ราคา 3,230 บาท

3. ชื่อรหัสและสินค้า : 4  PLF 1275 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด  75 x 120 Cm.  ราคา 3,600 บาท

4. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1280 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด  80 x 120 Cm.  ราคา 3,820 บาท

5. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1290 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  90 x 120 Cm.  ราคา 4,050 บาท

6. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1210 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  100 x 120 Cm.  ราคา 4,570 บาท

7. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1212 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  120 x 120 Cm.  ราคา 5,550 บาท

แบบมีกล่องไฟ U

8. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1240/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  40 x 120 Cm.  ราคา 3,380 บาท

9. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1260/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  60 x 120 Cm.  ราคา 3,760 บาท

10. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1275/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  75 x 120 Cm.  ราคา 4,230 บาท

11. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1280/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  80 x 120 Cm.  ราคา 4,500 บาท

12. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1290/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  90 x 120 Cm.  ราคา 4,770 บาท

13. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1210/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  100 x 120 Cm.  ราคา 5,380 บาท

14. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1212/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  120 x 120 Cm.  ราคา 6,450 บาท

แบบมีกล่องไฟ M

15. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1240/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  40 x 120 Cm.  ราคา 3,380 บาท

16. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1260/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  60 x 120 Cm.  ราคา 3,760 บาท

17. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1275/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  75 x 120 Cm.  ราคา 4,230 บาท

18. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1280/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  80 x 120 Cm.  ราคา 4,500 บาท

19. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1290/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  90 x 120 Cm.  ราคา 4,770 บาท

20. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1210/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  100 x 120 Cm.  ราคา 5,380 บาท

21. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1212/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  120 x 120 Cm.  ราคา 6,450 บาท

แบบมีกล่องไฟ MU

22. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1240/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  40 x 120 Cm.  ราคา 3,820 บาท

23. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1260/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  60 x 120 Cm.  ราคา 4,300 บาท

24. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1275/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  75 x 120 Cm.  ราคา 4,860 บาท

25. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1280/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  80 x 120 Cm.  ราคา 5,170 บาท

26. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1290/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง  ขนาด  90 x 120 Cm.  ราคา 5,490 บาท

27. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1210/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  100 x 120 Cm.  ราคา 6,190 บาท

28. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1212/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  120 x 120 Cm.  ราคา 7,350 บาท

ลักษณะ : เสาสีเทา

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีผ้า :

A7526-Silver-Lining 160x160A7504-Storm-Gray 160x16076140-Atomic 160x16076137-Black 160x160

76182-Mandarin 160x16076123-Scarlet 160x16076148-Burgundy 160x16076012-Pink-Lady 160x160

76160-Mulburry 160x160A7502-Little-Boy-Blue 160x16076169-Cobalt 160x1600-19-Ocean 160x160

แบบ

มีกล่องไฟ M, มีกล่องไฟ MU, มีกล่องไฟ U, ไม่มีกล่องไฟ

ขนาด

100×120 Cm., 120×120 Cm., 40×120 Cm., 60×120 Cm., 75×120 Cm., 80×120 Cm., 90×120 Cm.

สินค้าราคาพิเศษ พร้อมส่งถึงมือคุณโดยสินค้าทุกชิ้นคุณภาพเกรด A โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาพิเศษที่นี่ที่เดียว ×
IAMP Office furniture ศูนย์รวม เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ครบวงจรรับออกแบบโต๊ะทำงานตามแบบที่ลูกค้าต้องโดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ×
โทรศัพท์มือถือ : 093-965-9515,061-494-9549 โทรศัพท์ : 02-158-3490 โทรสาร : 02-158-3491 อีเมล : iampcontact@gmail.com ×
IAMP Office furniture ศูนย์รวม เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน เราคือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เอกสาร ราคาโปรโมรชั่น ×