ไอแอมป์ ออฟฟิศ คือผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน ทุกรูปแบบ

พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย สูง 180 Cm. แบบไม่มีกล่องไฟ / มีกล่องไฟ

3,820฿8,470฿

รหัส : 4 PLF

ชื่อสินค้า : พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย สูง 180 Cm. แบบไม่มีกล่องไฟ / มีกล่องไฟ

ขนาด : (40-120 x 180)

ลักษณะ : เสาสีเทา

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE.

สี : A7526-Silver-Lining 45x45A7504-Storm-Gray 45x4576140-Atomic 45x4576137-Black 45x4576182-Mandarin 45x4576123-Scarlet 45x4576148-Burgundy 45x4576012-Pink-Lady 45x4576160-Mulburry 45x45A7502-Little-Boy-Blue 45x4576169-Cobalt 45x450-19-Ocean 45x45

*** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

Clear

แบบไม่มีกล่องไฟ

1. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1840 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  40 x 180 Cm.  ราคา 3,820 บาท

2. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1860 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  60 x 180 Cm.  ราคา 4,350 บาท

3. ชื่อรหัสและสินค้า : 4  PLF 1875 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  75 x 180 Cm.  ราคา 4,650บาท

4. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1880 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  80 x 180 Cm.  ราคา 4,870 บาท

5. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1890 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  90 x 180 Cm.  ราคา 5,100 บาท

6. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1810 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  100 x 180 Cm.  ราคา 5,470 บาท

7. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1812 พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย  ขนาด  120 x 180 Cm.  ราคา 6,670 บาท

แบบมีกล่องไฟ U

8. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1840/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  40 x 180 Cm.  ราคา 4,270 บาท

9. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1860/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  60 x 180 Cm.  ราคา 4,890 บาท

10. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1875/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  75 x 180 Cm.  ราคา 5,280 บาท

11. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1880/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  80 x 180 Cm.  ราคา 5,550 บาท

12. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1890/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  90 x 180 Cm.  ราคา 5,820 บาท

13. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1810/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  100 x 180 Cm.  ราคา 6,280 บาท

14. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1812/U พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ด้านล่าง ขนาด  120 x 180 Cm.  ราคา 7,570 บาท

แบบมีกล่องไฟ M

15. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1840/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  40 x 180 Cm.  ราคา 4,270 บาท

16. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1860/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  60 x 180 Cm.  ราคา 4,890 บาท

17. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1875/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  75 x 180 Cm.  ราคา 5,280 บาท

18. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1880/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  80 x 180 Cm.  ราคา 5,550 บาท

19. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1890/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  90 x 180 Cm.  ราคา 5,820 บาท

20. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1810/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  100 x 180 Cm.  ราคา 6,280 บาท

21. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1812/M พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ขนาด  120 x 180 Cm.  ราคา 7,570 บาท

แบบมีกล่องไฟ MU

22. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1840/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  40 x 180 Cm.  ราคา 4,720 บาท

23. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1860/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  60 x 180 Cm.  ราคา 5,430 บาท

24. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1875/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  75 x 180 Cm.  ราคา 5,910 บาท

25. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1880/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  80 x 180 Cm.  ราคา 6,220 บาท

26. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1890/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง  ขนาด  90 x 180 Cm.  ราคา 6,540 บาท

27. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1810/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  100 x 180 Cm.  ราคา 7,090 บาท

28. ชื่อรหัสและสินค้า : 4 PLF 1812/MU พาร์ติชั่นครึ่งทึบ ครึ่งกระจกขัดลาย แบบมีกล่องไฟ ตรงกลาง ด้านล่าง ขนาด  120 x 180 Cm.  ราคา 8,470 บาท

ลักษณะ : เสาสีเทา

ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FURNITURE

เลือกสีผ้า :

A7526-Silver-Lining 160x160A7504-Storm-Gray 160x16076140-Atomic 160x16076137-Black 160x160

76182-Mandarin 160x16076123-Scarlet 160x16076148-Burgundy 160x16076012-Pink-Lady 160x160

76160-Mulburry 160x160A7502-Little-Boy-Blue 160x16076169-Cobalt 160x1600-19-Ocean 160x160

แบบ

มีกล่องไฟ M, มีกล่องไฟ MU, มีกล่องไฟ U, ไม่มีกล่องไฟ

ขนาด

100×180 Cm., 120×180 Cm., 40×180 Cm., 60×180 Cm., 75×180 Cm., 80×180 Cm., 90×180 Cm.

สินค้าราคาพิเศษ พร้อมส่งถึงมือคุณโดยสินค้าทุกชิ้นคุณภาพเกรด A โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาพิเศษที่นี่ที่เดียว ×
IAMP Office furniture ศูนย์รวม เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ครบวงจรรับออกแบบโต๊ะทำงานตามแบบที่ลูกค้าต้องโดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ×
โทรศัพท์มือถือ : 093-965-9515,061-494-9549 โทรศัพท์ : 02-158-3490 โทรสาร : 02-158-3491 อีเมล : iampcontact@gmail.com ×
IAMP Office furniture ศูนย์รวม เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน เราคือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เอกสาร ราคาโปรโมรชั่น ×