ไอแอมป์ ออฟฟิศ คือผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน ทุกรูปแบบ

HYDRA SERIES

Display:  List Grid

Showing all 12 results

 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC 280-13 โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง ขนาด : 280 x 130 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC 340-13 โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขนาด : 340 x 130 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 10,800฿ to 12,300฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC 450-15 โต๊ะประชุม 10-12 ที่นั่ง ขนาด 450 x 150 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC 510-15 โต๊ะประชุม 12-14 ที่นั่ง ขนาด 510 x 150 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 15,300฿ to 18,000฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : MTC 180  โต๊ะประชุม 4-6 ที่นั่ง ขนาด : 180 x 90 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : MTC 240  โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง ขนาด : 240 x 110 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 4,080฿ to 4,560฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : MTC 180  โต๊ะประชุม 4-6 ที่นั่ง ขนาด : 180 x 90 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : MTC 240  โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง ขนาด : 240 x 110 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 3,960฿ to 4,450฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : MTR 180  โต๊ะประชุม 4-6 ที่นั่ง ขนาด : 180 x 90 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : MTR 240  โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง ขนาด : 240 x 110 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 4,080฿ to 4,560฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWCS 280-13  โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง ขนาด : 280 x 130 x 75 Cm.
  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWCS 340-13  โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขนาด : 340 x 130 x 75 Cm.
  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE
  รุ่น : Conference Series.
  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 11,100฿ to 12,700฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWCS 450-15 โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง ขนาด 450 x 150 x 75 Cm.
  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWCS 510-15 โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขนาด 510 x 150 x 75 Cm.
  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE
  รุ่น : Conference Series.
  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 16,200฿ to 17,750฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : RTH 90 โต๊ะประชุมกลม ขนาด : 90 x 90 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : RTH 100 โต๊ะประชุมกลม ขนาด : 100 x 100 x 75 Cm.

  3.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : RTH 120 โต๊ะประชุมกลม ขนาด : 120 x 120 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 3,660฿ to 4,380฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC  80-60 โต๊ะประชุมตรง ขนาด : 80 x 60 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC  120-60 โต๊ะประชุมตรง ขนาด : 120 x 60 x 75 Cm.

  3.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC  150-60 โต๊ะประชุมตรง ขนาด : 150 x 60 x 75 Cm.

  4.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC  180-60 โต๊ะประชุมตรง ขนาด : 180 x 60 x 75 Cm.

  5.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC  210-60 โต๊ะประชุมตรง ขนาด : 210 x 60 x 75 Cm.

  6.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC  240-60 โต๊ะประชุมตรง ขนาด : 240 x 60 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 1,720฿ to 3,520฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TO 260 โต๊ะประชุมเต่าทอง ขนาด : 260 x 140 x 75 Cm.
  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TO 280 โต๊ะประชุมเต่าทอง ขนาด : 280 x 140 x 75 Cm.
  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE
  รุ่น : CONFERENCE SERIES.
  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 9,660฿ to 11,100฿
 • 1.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC 130 โต๊ะหัวประชุม ขนาด : 130 x 65 x 75 Cm.

  2.ชื่อรหัสและชื่อสินค้า : TWC 150 โต๊ะหัวประชุม ขนาด : 150 x 75 x 75 Cm.

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  From 3,270฿ to 3,450฿
 • รหัส : TWC 65

  ชื่อสินค้า : โต๊ะเข้ามุม

  ขนาด : 65 x 65 x 75Cm. (กว้าง x ลึก x สูง)

  ยี่ห้อ : IAMP OFFICE FUNITURE

  รุ่น : CONFERENCE SERIES.

  เลือกสีได้ : Mono Tone / Two Tone

  White-IAM Grey-IAM Graphite-IAM Black-IAM Maple-IAM Beech-IAM Cherry-IAM Cherry-Cappucino-IAM Modi-Oak-IAM

  White-Black-IAM White-Maple-IAM Grey-Maple-IAM Grey-Black-IAM Maple-Black-IAM Beech-Black Cherry-Black-IAM Cherry-Cappucino-Black-IAM

  *** ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว ***

  1,770฿
สินค้าราคาพิเศษ พร้อมส่งถึงมือคุณโดยสินค้าทุกชิ้นคุณภาพเกรด A โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาพิเศษที่นี่ที่เดียว ×
IAMP Office furniture ศูนย์รวม เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ครบวงจรรับออกแบบโต๊ะทำงานตามแบบที่ลูกค้าต้องโดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ×
โทรศัพท์มือถือ : 092-274-2827,088-097-0380 โทรศัพท์ : 02-000-9143 โทรสาร : 02-000-9143 อีเมล : iamoffice1105@gmail.com ×
IAMP Office furniture ศูนย์รวม เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน เราคือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เอกสาร ราคาโปรโมรชั่น ×